ul. Branickiego 11 (wejście H), lok. 198
02-972 Warszawa
tel: +48 22 244 58 35
fax: +48 22 244 58 36
email: kancelaria@hady.pl

    * Otrzymanie wiadomości potwierdzi automatyczna wiadomość od Kancelarii wysłana na wskazany w formularzu adres. Kancelaria, na podstawie art. 3 ust. 3-6 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedziała się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.