Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

W oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne, w tym reprezentowanie Klientów w kilkuset postępowaniach sądowych, zapewniamy doradztwo i reprezentację w szczególności w następujących sprawach:
– nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, w tym odwołania do sądu pracy,
– umowy z zakresu prawa pracy, w tym: umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy o poufności i inne,
– wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
– mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie, naruszenie dóbr osobistych w stosunku pracy,
– uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.

Prawo gospodarcze

W oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne, w tym reprezentowanie Klientów w kilkuset postępowaniach sądowych, zapewniamy doradztwo i reprezentację w szczególności w następujących sprawach:
– pełen zakres umów gospodarczych, handlowych i cywilnych, w tym kontrakty menadżerskie i inne cywilnoprawne formy zatrudnienia,
– dochodzenie roszczeń gospodarczych.

 

Postępowania przedsądowe oraz sądowe

W oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne, w tym reprezentowanie Klientów w kilkuset postępowaniach sądowych, zapewniamy pełen zakres usług prawnych w zakresie dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, w tym:
– przedsądowe i sądowe dochodzenie roszczeń z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych,
– przedsądowe i sądowe dochodzenie roszczeń gospodarczych.