Rozwiązanie umowy o pracę

07-12-2018 Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w czasie choroby?
09-07-2018 Termin rozwiązania umowy o pracę wysłanego pocztą
26-02-2018 Rozwiązanie dyscyplinarne w okresie wypowiedzenia a wysokość odszkodowania 
22-11-2017 Anonimowa krytyka pracodawcy a zwolnienie dyscyplinarne 
31-10-2017 Wadliwe rozwiązanie umowy o pracę a wysokość odszkodowania
13-10-2017 Udział w imprezie pożegnalnej kolegi z pracy a zwolnienie dyscyplinarne
13-10-2017 Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z winy pracodawcy a odprawa pieniężna
29-09-2017 Zwolnienie dyscyplinarne a naruszenie dóbr osobistych pracownika
05-09-2017  Świadczenie pracy w okresie zwolnienia lekarskiego a zwolnienie dyscyplinarne
05-09-2017 Czy istnieje termin dla dokonania wypowiedzenia umowy o pracę?
30-08-2017 Zwolnienie dyscyplinarne z powodu nieobecności w pracy przy zadaniowym czasie pracy
30-08-2017 Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu z powodu zbliżającego się upływu kadencji 
26-06-2017 Zwolnienie pracownika z przyczyn organizacyjnych a dyskryminacja
02-06-2017 
Odszkodowanie w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu
29-05-2017 Niewłaściwa reprezentacja spółki przy rozwiązaniu umowy o pracę z członkiem zarządu 

25-05-2017 Kwestionowanie uchwały o odwołaniu z zarządu jako uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
25-05-2017 Przywrócenie do pracy członka zarządu
24-05-2017 Odwołanie z zarządu jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
23-05-2017 Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem zarządu
10-04-2017 Działalność konkurencyjna pracownika a rozwiązanie umowy o pracę